Företaget

Information om Sandahls Grus & Asfalt AB

Bakgrund och allmän information

Sandahls Grus & Asfalt AB grundades 1991. Sandahls geografiska verksamhetsområde sträcker sig över hela landet och därför är verksamheten till en viss del ambulerande. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping.

– Sandahls är framförallt specialister på asfaltsarbeten och har verklig spetskompetens inom området. Våra huvudsakliga verksamhetsområden förutom asfaltsläggning är stensättnings- och justeringsarbeten. Idag har man ett hundratal anställda över hela landet. All personal har genomgått nödvändig utbildning inom teknik och ekonomi. Deras vältrimmade asfaltorganisation har ansvar för tillverkning och utläggning av asfaltmassor samt för investering av all maskinutrustning.

– Maskinparken hos oss är toppmodern. Det medför att driften blir säkrare och kvaliteten högre både på utläggningsenheter och på asfaltverk.

– Sandahls Grus & Asfalt AB utför asfaltbeläggningar med både tillverkning och utläggning.

– Företaget arbetar mot ett kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 9001:2015 och och vi var först i branschen enligt SP att bli godkända enligt den nya standarden 2015. Sandahls Grus & Astalt AB är certifierat sedan 1999.06.04 av Sveriges Provnings och Forskningsinstitut certifikat nr 2325.

Företaget förfogar över tre asfaltverk. Verken är av fabrikat Ammann med en kapacitet av 160-180 ton/timme. Anläggningarna är byggda för 6-skiktsfraktionering, 3 är utrustade med parallelltrumma för varmåtervinning. Dessa är de första i sitt slag i Skandinavien. Utrustningen håller hög kvalité både vad gäller asfaltläggare, vältar som klisterutrustning.

Sandahls – ett innovativt företag

Sandahls var först i Sverige med varmåtervinning i stor skala.
Sandahls förfogar idag över tre stationära asfaltverk. Verken är placerade i Stockholm, Jönköping och Alingsås.

Ett av asfaltverken har för närvarande en helt ny anläggning för tillverkning av s k miljöasfalt, ofta kallad Grön Asfalt pga. att den tillverkas med lägre temperatur, 120°C mot normala 170-180°C. Miljövinsterna är avsevärda med ca 30 % lägre koldioxid-utsläpp och avsevärt lägre förbrukning av eldningsolja för uppvärmning m. m.

– På återvinningsområdet är vi idag klart marknadsledande.
– Många kunder upptäcker att de kan spara både tid och pengar genom att välja återvinning.
– Ett klokt val, eftersom våra verk tillhör Europas modernaste både teknik- och miljömässigt.