Kvalitet, effektivitet och flexibilitet Sandahls Grus & Asfalt AB utför asfaltbeläggningar med både tillverkning och utläggning.
Företaget opererar över hela landet mot ett kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 9001 och är certifierat sedan 1999. Utläggningsutrustningen håller hög kvalitet både vad gäller asfaltläggare, vältar och klisterutrustning. Vi utför alla typer av asfaltentreprenad, stora som små.

Om företaget

Allt från flygfält till garageuppfarter

För oss finns inga för stora eller för små uppdrag.
Våra kunder är allt från offentliga beställare, bygg- och industriföretag, vägföreningar till privatpersoner som ska asfaltera en garageuppfart, parkering eller gata.
 

Kvalitet

Sandahls produktionsmetoder är upplagda så att man alltid kan säkerställa kvaliteten. Oavsett hur stort eller litet uppdraget är, tas mängder av prover för att säkra kvaliteten direkt på plats. Under företagets drygt 20 år har i stort sett inga reklamationer gjorts.

– Vårt mål är att överträffa kundens förväntningar, säger Patrik Molander, vd.
Vi har under flera år arbetat med kvalitetssäkring, och vår policy är att alla våra medarbetare ska veta vad kvalitet betyder.

 
Sandahls arbetar efter ett kvalitetssystem som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och man har arbetat fram fungerande styrdokument för miljöfrågor.
Allt i syfte att minimera miljöpåverkan i samband med verksamheten.

  För att nå högsta kvalitet jobbar vi därför med att:

 • Hålla de tider som är bestämda för projektet.
 • Ha bra koll på vilka krav som ställs på vårt arbete och jobba därefter.
 • Ha engagerade, motiverade och kunniga medarbetare.
 • Vara tydliga med att även våra samarbetspartners ska leva upp till
  den nivå som krävs för att hålla en bra kvalitet.
 • Ständigt förbättra vårt arbete och vårt arbetssätt.

 

Flexibilitet

Vår höga förmåga att flexibelt anpassa oss för olika arbeten har lett till att vi ofta får mer komplicerade specialuppdrag, vilka ställer höga krav på oss som entreprenörer. Det kan gälla till exempel högtrafikerade vägar i storstadsområden, tunnlar och flygplatser.

– Vi är också riktigt bra på att ta fram nya produkter och utveckla nya metoder, säger Patrik Molander, vd.

asfaltera garageuppfart

Effektivitet

För oss är det viktigt att vi möter de krav som kunder har på arbetet på ett snabbt och smidigt sätt, samt att det är snyggt och rent när vi avslutat vårt jobb.

Företaget förfogar över fem mobila asfaltanläggningar med en kapacitet av 160-180 ton/timme. Vi har därför möjlighet att leverera stora mängder under kort tid.
Anläggningarna utgörs genomgående av det schweiziska fabrikatet Amman och är av Europas modernaste, både vad gäller teknik och miljö, och kan liknas vid “schweiziska urverk”.

Vår utläggningsutrustning håller samma höga kvalitet, både vad gäller asfaltläggare, vältar och klisterutrustning. Vi kan därför utföra våra arbeten på ett effektivt sätt.

Asfaltläggning

Asfaltläggare

Miljö

Att underhålla våra svenska vägar är en miljöfråga. När vägbeläggningen är dålig ökar bränsleförbrukningen, enligt färska undersökningar. Det resulterar i slutändan i att skadorna på miljön blir större än nödvändigt. Olika typer av vägar kräver olika asfaltmassa och varje massa har sitt recept med en unik blandning av sten och bindemedel. Valet av massa beror på vilken hårdhet som krävs. Det i sin tur är en fråga om trafikbelastning och en mängd andra faktorer som de kunniga fackmännen på Sandahls måste väga in. Här finns de verkliga specialisterna på underhåll.

Vi strävar efter att utifrån kundens krav och organisationens resurser och förutsättningar, så länge det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt,
arbeta för att minska vår miljöbelastning och arbeta för ett hållbart samhälle.
För att göra detta lägger vi kraft och fokus på att:

 • Efterleva den lagstiftning och andra krav som är relaterade till
  vår verksamhet och våra miljöaspekter.
 • Arbeta på ett sådant sätt så att vi förebygger spill och föroreningar.
 • Välja rätt när det kommer till produkter och leverantörer.
 • Även involvera underentreprenörer i vårt miljöarbete och se
  till att de följer de ramar och krav som vi har satt upp.
 • Ständigt förbättra vårt arbete och vårt arbetssätt, speciellt
  kopplat till vår miljöpåverkan.
Kontakta oss för kostnadsförslag